Denizli Elektrikçiler Odasına Kayıt Olurken Gerekli Evraklar
Denizli Elektrikçiler Odasına Kayıt Olurken Gerekli Belgeler / Oda Tel: 2647661 - 05337403948
1 Adet
Nufus Cüzdanı (Aslı)
2 Adet

Fotograf

1 Adet
Diploma
1 Adet
Esnaf Sicil Tastiknamesi(Esnaf Sarayından Verilecek)
1 Adet
Noter Sözleşmesi (Ustalık Belgesi Olmayanlar)
1 Adet
SSK İşe Giriş Belgesi (Ustalık Belgesi Olmayanlar)

1-Ustalık Belgenize uygun olarak Vergi Dairesine Kayıt yaptırılacak

2-Gerekli Evrakların tümü ESNAF SARAYI K:4 e götürülecektir

3-Esnaf Sicil kaydı yapıldıktan sonra evrakların tümü ODA'YA getirilecek

4-Oda kaydı bittikten sonra KAŞE yaptırılacak